بیوگرافی

تصویر نویسنده

ربه‌کا سولنیت

ربه‌کا سولنیت نویسنده، مورخ و کنش‌گر، هجده کتاب درباره‌ی محیط زیست، مناظر، اجتماع، هنر، سیاست، امید و حافظه نوشته است، از جمله کتاب‌های این حوالی دوردست؛ راهنمای میدانی برای گم شدن؛ سفردوستی؛ تاریخچه‌ی راه رفتن؛ و رود سایه‌ها: ادویرد مایبریج و غرب وحشی تکنولوژیک (که به خاطرش جایزه‌ی گوگنهایم، جایزه‌ی حلقه‌ی منتقدان کتاب ملی در حوزه‌ی نقد و جایزه‌ی ادبی لنان را دریافت کرد). او که از کودکستان تا تحصیلات عالیه را در نظام آموزشی عمومی کالیفرنیا گذرانده، سرمقاله‌نویس همکار هارپرز و نویسنده‌ی همکار گاردین است.