آندره دبیوس(1936-1999) را یکی از بزرگ‌ترین نویسندگان آمریکایی داستان کوتاه و جستار در قرن بیستم می‌شناسند. نوشته‌های او را نمونه‌های ارزشمند نثر گزیده‌گو و روشنگر و موشکافانه دربارۀ روح انسان برمی‌شمارند. معمولاً دبیوس را با چخوف می‌سنجند و به چشم «نویسندۀ نویسندگان» می‌بینند. او برندۀ جایزۀ پی‌ای‌ان/مالامود، جایزۀ ری برای داستان کوتاه ممتاز، جایزۀ جین استاین از آکادمی هنر و ادبیات آمریکا ، نخستین دورۀ جایزۀ سالانۀ لارنس ال. وینشپ از بوستون گلوب شده و فینالیست جایزۀ پولیتزر برای کتاب غیرداستانی بوده است. او همچنین عضو بنیادهای گوگنهایم و مک‌آرتور بوده است.

*

آندره دبیوس یکی از نامدارترین نویسندگان داستان‌های کوتاه در آمریکا است. اگرچه جستار، خاطرات و رمان هم نوشته اما بیشتر آوازۀ خود را وام‌دار داستان‌های کوتاه است و به این دلیل با چخوف مقایسه می‌شود. البته نوشته‌های او آمریکایی‌تر از آن هستند که به داستان‌های چخوف شبیه باشند و اصالت و واقع‌نمایی کلامش او را بیشتر به همینگوی نزدیک می‌کند. هر دو داستان‌هایی دور از پرگویی با جمله‌هایی کوتاه و ساده‌نما، اما پرمغز و پرارجاع نوشته‌اند. به بیان دیگر، اگر ویژگی سادگی نوشتار را در مورد همینگوی بپذیریم، این سادگی از جنس «سهلِ ممتنع» است. نوشته‌های دبیوس نیز چون همینگوی، گرچه در نگاه اول نمایی ساده دارند، با دقت بیشتر تودرتویی معنا و ارجاع‌های فراوان آن به چشم می‌آید.

*

در حال نمایش یک نتیجه